168 Koelman straat, Ashlea Gardens, Pretoria kantoor@gk-alkantrant.co.za

Ds Dirk Bevestig

‘n Hartlike welkom aan ons nuwe pastoriegesin

 

“Aan ons nuwe pastoriepaar, Annerien en Lea wil ons as gemeente die seën van die Here toebid. Mag u, Ds. Dirk, in die Gemeente Alkantrant, waar u in die Here se diens staan, Sy genade en bystand daagliks ervaar. Mag Hy u die wysheid en die insig gee om deur suiwer prediking, gebaseer slegs op die Woord, die lidmate se lewe geestelik te verryk en Godsgerig te maak. Mag u met groot verantwoordelikheid deur voorbeeld en optrede die Bruid van Christus, die Kerk, onberispelik vir Sy wederkoms bewaar. Mag u as gesin `n seënryke bedieningstyd in Alkantrant ervaar. Baie welkom!”

 

Dopperdinge Redaksie