168 Koelman straat, Ashlea Gardens, Pretoria kantoor@gk-alkantrant.co.za

Preke

Romeine 10:14 & 17

14Maar hoe kan ’n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek?

17Die geloof kom dus deur die prediking wat ’n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus.

God is al die dae by ons. Matteus 28:16-20 – Ds. Nico Ligthelm

Halfhartige dissipelskap het sy impak op die volgende geslag – Joshua 1: 2-4 en 7-8; Joshua 23: 6-7 en 12-13; Rigters 1: 1-7 en 12-15 – Ds. Dirk Kotzee

Die hardkoppige mens en ons regverdige en genadige God – Rigters 2: 1-10 – Ds. Dirk Kotzee

Kind van God of kind van die wêreld? Rigters 2:11-3:6 – Ds. Dirk Kotzee

Gevalle helde laat ons smag na ons ware Verlosser – Psalm 146 – Ds. Dirk Kotzee

 

Erediens 14 Feb 2016 1ste diens

Erediens 14 Feb 2016 2de diens