168 Koelman straat, Ashlea Gardens, Pretoria kantoor@gk-alkantrant.co.za

Ek is Nuut

BAIE WELKOM

Baie welkom by Gereformeerde Kerk Pretoria-Alkantrant se webtuiste. Ons hoop en vertrou dat jou gebruik van hierdie blad sal lei tot geestelike groei. Vir ons as gemeente is dit prioriteit om aan te hou groei. Om dit te doen het ons drie basiese vertrekpunte identifiseer.

  • Ons is ‘n gemeente wat leef vir God. Hy bepaal hoe ons vergader, hoe ons sosiaal verkeer, hoe ons mekaar bedien, hoe ons werk. Ons wil nie ‘n gemeente wees waar God net elke Sondag deel is van ons lewens nie, maar waar elke besluit, elke tree deur God bepaal word, omdat Hy ons lewe is.
  • Ons is ‘n gemeente wat mekaar wil bedien. Omdat God ons lewe is, is dit ‘n behoefte om as broers en susters mekaar te kan bedien soos God van ons vra. Om mekaar in nood by te staan, om saam met mekaar vreugdes te deel, om mekaar te bemoedig wanneer ons mismoedig word.
  • Ons is ‘n gemeente wat lig vir die wêreld wil wees. Ons wil nie hierdie besonderse geskenk – die evangelie – en die band wat dit tussen gelowiges bewerkstellig, vir onsself hou nie. Ons wil dit deel met die wêreld. Hier is waar ons begin – op hierdie webblad.

Op hierdie blad behoort jy al die inligting te vind waarna jy opsoek is. Hieronder sal jy uitvind wie om te skakel indien jy by die gemeente wil inskakel. Jy sal ook  die bedieningsgroepe en verantwoordelike persone vind onder die Ek wil betrokke raak skakel. Indien jy wil inval by een van die bybelstudies of informele bedieningsgroepe, is die besonderhede onder die Ek wil groei skakel.

INDIEN JY NUUSKIERIG IS

Indien jy nuuskierig is na die gebeure in die gemeente, het ons die Dopperdinge en Gemeentebrief onder nuus vir jou gebêre. Indien jy ‘n behoefte het om na ons preke te luister, volg net die preke skakel. Die mees onlangse preke word daar vertoon en ons het ook ‘n argief beskikbaar.

INDIEN DAAR VRAE IS

Indien daar vrae is wat pla of iets is wat jy van die hart wil afkry, gaan na die kontak ons skakel. Van hierdie skakel af sal vrae hanteer word en sal die antwoord verskyn – indien jy toestemming verleen – onder die jou mening skakel. Onder die “kontak ons” skakel sal jy al die inligting kry rondom die kerk se ligging eredienstye en kontakpersone.

Ons is dankbaar vir die geleentheid om op hierdie wyse ook jou te kan bedien en hoop dat jy weer by ons sal inskakel en jou gawes tot opbou van God se koninkryk, hier sal kan uitleef.


EK WIL BETROKKE RAAK
Diakonale Uitreikprojekte:
Brian Chambers
083 256 6355
Redderburg Kinderhuis:
Sylvia Greyling
082 7897 717
Hoërskool Bediening:
Dirk Kotzee
079 305 3297

Dialoogbediening:
Dirk Kotzee
079 305 3297
Multi-media Bediening:
Danie Dreyer
082 844 6870
Klub 50:
Anna van der Walt
012 731 1032
076 467 4290

Sending:
Dirk Kotzee
079 305 3297

EK WIL GROEI

Bybelstudies

Woensdagoggende om 09:30: Die bybelstudie is elke tweede Woensdagoggend in die konsistorie by die kerk. Die bybelstudie word deur Ds. Dirk aangebied. Kontak hom asb. om vas te stel met watter gedeelte hulle besig is en wanneer die volgende geleentheid is.

Donderdagaande om 18:00: Die bybelstudie is elke tweede Donderdagaand in die konsistorie by die kerk. Die bybelstudie word deur Ds. Dirk aangebied. Kontak hom asb. om vas te stel met watter gedeelte hulle besig is en wanneer die volgende geleentheid is.

Koffiekroeg

Elke Sondagaand (behalwe skoolvakansies, langnaweke en waneer ons nagmaal het) is daar ‘n koffiekroeg vir hoërskool lidmate. Ds. Dirk hanteer aktuele sake met die groep en gee antwoorde op moeilike vrae. Tye verskil, raadpleeg asseblief die kalender of gemeentebrief om te sien hoe laat die koffiekroeg aangebied word.

Dialoogbediening

Elke tweede Sondagaand (behalwe skoolvakansies, langnaweke en wanneer ons nagmaal het) is daar om 17:30 ons Dialoogbediening. Dit is ‘n geleentheid om informeel met medegelowiges oor relevante onderwerpe te gesels en toegerus te word vir die uitdagings wat die wêreld vandag bied. Hou die gemeentebrief of ons facebookblad dop vir die onderwerp van die week.