168 Koelman straat, Ashlea Gardens, Pretoria kantoor@gk-alkantrant.co.za

Preke

Romeine 10:14 & 17

14Maar hoe kan ’n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek?

17Die geloof kom dus deur die prediking wat ’n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus.

God sien die groot prentjie wanneer wereldgebeure ontvou. Jeremia 51: 1-14. Ds. Dirk Kotzee

Gelowiges is nie gemaak vir gemakstoele nie! Jeremia 48: 1-15a. Ds. Dirk Kotzee

Rus vir jou siel, omdat alles in Sy hande is! Jeremia 45:1-5 en Matteus 11:25-30. Ds. Dirk Kotzee

Om God se wil te soek in plaas daarvan om jou eie hart te volg. Jeremia 42:1-43:13. Ds. Dirk Kotzee

Die Maandag na opstanding Sondag. Johannes 21: 15-19 en 1 Petrus 1: 3-9. Ds. Dirk Kotzee

My identiteit in God geanker wat beskerm, voorsien en regeer. Matteus 4: 1-11. Ds. Dirk Kotzee

Vrede wat bo die vrees uitstyg. Filippense 4: 2-9. Ds. Dirk Kotzee

Nadenkend oor God. Johannes 19: 17 – 24;
Genesis 3: 10,11 en 21;
Openbaring 3:5 – Ds. Nico Ligthelm

God is al die dae by ons. Matteus 28:16-20 – Ds. Nico Ligthelm

Halfhartige dissipelskap het sy impak op die volgende geslag – Joshua 1: 2-4 en 7-8; Joshua 23: 6-7 en 12-13; Rigters 1: 1-7 en 12-15 – Ds. Dirk Kotzee

Die hardkoppige mens en ons regverdige en genadige God – Rigters 2: 1-10 – Ds. Dirk Kotzee

Kind van God of kind van die wêreld? Rigters 2:11-3:6 – Ds. Dirk Kotzee

Gevalle helde laat ons smag na ons ware Verlosser – Psalm 146 – Ds. Dirk Kotzee

Erediens 14 Feb 2016 1ste diens